Ferjelaget "Skånevik" eier og drifter kulturferja M/F "Skånevik" etter antikvariske retningslinjer. Ferjelaget er en forening som drives på dugnad av medlemmene. Fartøyet er disponibelt for utleie til nesten alle formål.
Passer godt til blåturer, bursdager, firmaturer og bryllyp. Rutetrafikk med plass til ca 20 biler

Siste nytt

Årsmøte i ferjelaget 2021

Årsmøte i ferjelaget blir søndag 2. mai kl 2000. Årsmøte vil bli på nett så medlemmer må sende inn sine e-mail adresse til:  skaanevik@ferjelaget.no . Det blir online via Teams. Blir sendt ut info om bruk

Utsatt årsmøte i Ferjelaget

Årsmøtet i Ferjelaget blir utsatt til me får lov å krysse kommunegrensene og til helsemyndighetene ikkje lenger fraråder møter. Kommer tilbake når ny dato er bestemt

Sparebanken Vest logo