M/F ”Skånevik” til Sogn sommeren 2011

Ferjelaget har signert avtale med Det Midthordlandske Dampskibsselskab om utleie av M/F” Skånevik” til rutefart Fjærland-Balestrand i sommer. Utleieperioden er fra 1. juni til 31. august. ”Skånevik” var også i fjoråret utleid til MDS, da gikk ferjen 5 måneder i samme rute, men det viste seg lite lønnsomt med drift i mai og september. Avtalen innebærer også at MDS er såkalt ISM-ansvarlig for ”Skånevik” i ett år fra 1. juni. ISM-sertifisering av rederi/skip er nødvendig for bilferjer med passasjerkapasitet over 12 passasjerer, og for passasjerskip med mer enn 100 passasjerer.