Vellykket ISM-revisjon på ”Skånevik”

Sjøfartsdirektoratet var om bord på ”Skånevik” 8. mars for revisjon av ISM-systemet. Det er Det Midthordlandske DS som er såkalt ISM-ansvarlig. 3 personer fra Ferjelaget deltok. Revisjonen gikk bra.