Riksantikvaren med bidrag til ”Skånevik”

Riksantikvaren har for året 2011 gitt et tilskudd på kr. 250.000,- til vedlikehald og sertifisering av ”Skånevik”. Ferjelaget er svært glad for dette tilskuddet.