Dugnader på ”Skånevik”

Jarle Nerhus er vår dugnadsleder på Stord. Han organiserer vedlikehold og dugnader fremover.
Dersom du har hatt kontakt med en malerkost eller vaskekost, er du godt kvalifisert for dugnad.
Har du anledning til å delta, ta kontakt med Jarle på tlf.  94781767  eller
e-post: jnerhus@broadpark.no