Turistsesongen 2016

M/F Skånevik begynte i turistruten 15. mai. Da var det 1 tur for dagen mellom Kaupanger og Gudvangen. Fra 1. juni seilte den 2 turer pr. dag. Trafikken økte jevnt utover juni og fra 1. juli kom storesøsteren M/F Hardingen Sr inn i ruten og gikk motsatt av Skånevik. 

Med 4 avganger fra hver ende var kapasiteten økt betraktelig. Trafikken har vært bra, men det har vært ledig kapasitet på enkelte turer.

Nyinnkjøpte M/F Hardingen Sr har greid seg bra. Noen små tekniske hendelser har det vært men alt i alt har den fungert bra. En god del gamle veteraner fra HSD si tid har vært på besøk for å se på den nyinnkjøpte veteranen fra 1966.

M/F Hardingen Sr skal gå i ruten frem til 20. august. Etter det blir det kun M/F Skånevik som skal trafikkere sambandet, frem til 15. september. M/F Skånevik fortsetter i lokal-ruten Kaupanger-Frønningen utover høsten og vinteren