Styremøte i Ferjelaget

Ferjelaget hadde styremøte på Bjørnefjorden Gjestehus 16.10 2019

Her er referat fra møtet