Utsatt årsmøte i Ferjelaget

Årsmøtet i Ferjelaget blir utsatt til me får lov å krysse kommunegrensene og til helsemyndighetene ikkje lenger fraråder møter. Kommer tilbake når ny dato er bestemt