M/F «Skånevik»

M/F ”Skånevik” ble bygget i 1967 på Ulstein Mek. Verksted, Ulsteinvik, for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap i Bergen. Det ble bygget to like fartyøer til, det var  ”Sveio” og ”Odda”. Tidligere var det bygget 3 fartøyer som var ganske lik, det var ”Vikingen”, ”Bjørnefjord” og ”Kinsarvik”. Det som var særegent for denne ferjetypen, var at de var utstyrt med stor utsiktssalong oppe på båtdekk. Dette fordi at ferjene skulle trafikkere lange ferjestrekninger, gjerne på ferjestreknigner med mye turister. I tillegg var det et stort promenadedekk akter bak salongen, slik at ferjene også var godt egnet til å være ute på. Ein anna ting som blei spesielt på 60-tallet, var respatex (bilde1,  bilde2) som vart brukt i dei fleste ferjene på den tid. Dette var ein revolusjon med tanke på kor lett det var å halde bordflater og disker reine.
”Skånevik”  trafikkerte de fleste av HSDs ferjestrekninger før den ble pensjonert og solgt midlertidig til Stiftinga Brørvikskuto, Bergen i august 2004. I mars 2005 ble hun overført til Ferjelaget ”Skånevik”.

Teikning av Skånevik

                         Tekniske data M/F ”Skånevik”