Munkebryggen ferjekailag

Munkebryggen i 1960-årene. (Fra Bård Kolltveit sin samling)
Munkebryggen i 1960-årene. (Fra Bård Kolltveit sin samling)

Veteranbrannbiler ombord for tur til Møkster
Veteranbrannbiler ombord for tur til Møkster sommeren 2014

Munkebryggen Ferjekailag

Laget har som formål å få restaurert ferjelemmen på Munkebryggen i Bergen. I Ferjekailaget er det organisasjoner som er medlemmer. Ferjekaien skal restaureres etter antikvariske retningslinjer gitt av Riksantikvaren. «Ferjelaget Skånevik” administrerer Ferjekailaget.

Medlemmene er:

  • «Ferjelaget Skånevik” (prosjektledelse)
  • Veteranskibslaget Fjordabåten
  • Haugesunds Dampskibsselskab
  • Nordsteam
  • Bergen Veteranvogn Klubb
  • Rutebilhistorisk Forening
  • Gaia Veteranbusser

Ferjelemmen

I 1962 bygget Bergen Havnevesen denne ferjekaien langs Munkebryggen til bruk for HSD sine langruteskip. HSD disponerte også en lik kai langs Holbergskaien. Kjente skip som ”Sunnhordland”, ”Etne” og ”Hardangerfjord” var flittige brukere av ferjelemmen på Munkebryggen. I 1990 flyttet HSD sin godsvirksomhet fra Vågen og over til Møhlenpriskaien, og dermed ble ferjelemmene liggende uvirksom. Ferjelemmen på Holbergskaien ble etter hvert fjernet, mens den på Munkebryggen ble liggende, om enn noe demontert.

Kulturminne

De siste årene hadde flere privarpersoner og gruperinger ytret ønske om å få restaurert ferjelemmen. Dette falt sammen med at bilferjen ”Skånevik” ble vernet, og senere fredet. Ferjen trenger en ferjekai tilgjengelig i Bergen, og nærmeste kai er i Salhus. Ferjelaget dreg derfor i gang Munkebryggen Ferjekailag, en interesseorganisasjon på tvers av kulturminenfelter, som skal restaurere ferjelemmen, slik at den på ny kan benyttes.

Fremtidig bruk

Munkebryggen Ferjekailag har som mål at Munekbryggen skal bli en samlingsplass for tekniske kulturminner i bruk. Målet er at ”Skånevik” skal kunne ligge ved ferjelemmen og laste om bord veteranbiler, veteranbusser, veteranlastebiler og utrykningsveteraner. Bergen har en av verdens flotteste samlinger av utrykningskjøretøyer, som enkelt kan dra på tur med ”Skånevik” fra Munkebryggen sammen med andre veteraner.

Ved å restaurere ferjelemmen får man et naturlig samlingssted for transporthistoriske kulturminner sentralt i Bergen. Man vil også gjennskape en viktig del av Bergen Havns historie, nemlig gods som blir lastet om bord på et skip sentralt i Vågen. Ferjelemmen vil også bli en pryd for et område med et noe rufsete ry.

Kostnader

Ferjekailaget ønsker å restaurere ferjelemmen slik at det er mulig at tyngre kjøretøyer kan kjøre ombord via ferjelemmen. Den må da restaureres grundig, da den ikke har hatt vedlikehold de siste 10-15 årene.
Ved hjelp av Mesta, har vi grovberegnet kostanden til ca. 500.000 NOK (2005-kroner). Arbeidet må i stor grad utføres av et verksted med kompetanse på ståljobber. Vi ønsker å fullfinasiere arbeidet før vi setter i gang.

Tilslutning

Byantikvaren i Bergen har gitt sin støtte til prosjektet. Hordaland Fylkeskommune er også positivt innstilt. Eier av kaien, Bergen og Omland Havnevesen er også positive.

Nyåpning

Under Fjordsteam i Bergen 2013 var det åpning av den nyrestaurerte ferjelemmen på Munkebryggen. Her er det ikke elektrisk vinsjmotor, men god gammeldags sveiv for å kjøre lemmen opp og ned. M/F Skånevik tok deretter ombord veteranbrannbiler for å ta en ferjetur til Salhus og retur til Bergen.

 

Nye ferjelemmen
Nye ferjelemmen

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt oss…

Munkebryggen Ferjekailag
Heimli
5640 Eikelandsosen Tlf. 901 55 067

Prosjektleder: Lars Hille, tlf. 926 20 047
Org.nr: 890 545 092
Bankkonto: 3632.54.51941