Om ferjelaget

Siden år 2000 har det vært jobbet med å få vernet M/F ”SKÅNEVIK” da eiet av HSD. Allerede da var ”Skånevik” på ”overtid” i ferjefarten for HSD, og flere personer mente at en slik ferje måtte bevares for ettertiden. Prosjektet ble drevet fremover av Hordaland Fylkeskommune som hadde tent på ideen. Mye arbeid ble lagt ned. En midlertidig løsning ble realisert da Stiftinga Brørvikskuto, Bergen, kjøpte fartøyet i aug. 2004 av HSD, mens et interimstyre fikk et eget veteranbåtlag på beina. Midlene til kjøpet kom hovedsaklig fra Riksantikvaren og Fylkeskommunen.

Ferjelaget ”Skånevik” ble stiftet 22. januar 2005, og i mars 2005 ble fartøyet endelig overtatt av Ferjelaget. Ferjelagets hovedformål er å verne og vedlikeholde fartøyet etter antikvariske retningslinjer. Riksantikvaren har fredet skipet «Skånevik» fra 2 august 2006 og M/F «Skånevik » skal bevares slik hun er i dag.

Ferjelaget er en forening drevet på dugnad. Alle våre inntekter blir generert til å vedlikeholde fartøyet og opprettholde sertifikater slik at hun kan benyttes som bil- og passasjerferje. Vi ønsker at våre etterkommere også skal kunne nyte en ”kjærleikens ferjereis” med ”Skånevik”.

Å drive et så stort veteranskip er en stor utfordring. Oppgavene er store, og vi er avhengig av mye dugnad, privat og offentlig støtte og ikke minst, at personer og bedrifter tegner uforpliktende medlemskap i Ferjelaget!

Vi ønsker å benytte ”Skånevik” til kulturarrangementer, utleie, ferjetrafikk, og som ”moderskip” under arrangementer. ”Skånevik” er et svært fleksibelt skip med store ute- og innearealer, som gjør dette til et ”kulturelt multifunksjonsskip”.

Ferjelaget ”Skånevik” skal være et prosjekt for hele Hordaland, styret er valgt fra flere deler av fylket. ”Skånevik” har dei siste årene gått i trafikk i sognefjorden. Turistrute mellom Kaupanger og Gudvangen om sommeren, og lokalrute mellom Kaupanger og Frønningen om vinteren

Styret består av

  • Arne Glenn Flåten (styreleder)
  • Øyvind Særsten
  • Martin Karl Skumsnes
  • Arnold Holmedal
  • Trond Borg
  • Egil Isdal
  • Sigurd Eikemo
  • Brita Flornes

Her finner du link til