Presseoppslag og kontaktinfo

Pressekontakt

Arne Glenn Flåten: Tlf. 91300946  mail: skaanevik@ferjelaget.no

Pressemeldinger

Melding om fredingssak (Lagt ut 27.07.05)

Pressebilder

Disse bildene kan fritt brukes dersom de blir merket: Foto: Ferjelaget ”Skånevik”

Artikler i media